Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.

Aanmelden uiterlijk op 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:

  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.Opleidingen met numerus fixus

numerus fixus

aanmeldingscode:
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   aanmelden voor
Technische Universiteit Eindhoven Design of Electrical Engineering Systems voltijd 20 01 Jun 2017
Universiteit van Amsterdam Alcohol, Drugs and Addiction voltijd 30 01 Apr 2017
Universiteit van Amsterdam Migration & Integration: Refugees, Rights, & Realities voltijd 30 01 Apr 2017
Universiteit van Amsterdam Urban Studies: Planning & Living in Cities voltijd 26 01 Mar 2017
Universiteit van Amsterdam Introduction into Sexuality Studies voltijd 30 01 Apr 2017
Universiteit van Amsterdam Planning the Cycling City voltijd 30 01 Mar 2017
Universiteit van Amsterdam Social & Spatial dimensions of the city: Amsterdam, a case study voltijd 30 01 Apr 2017
Technische Universiteit Eindhoven Design Traineeship in Automotive Systems Design voltijd 15
Universiteit van Amsterdam Security Governance & Conflict Resolution voltijd 30 01 Apr 2017
Technische Universiteit Eindhoven Design Traineeship in Software Technology voltijd 20 01 Aug 2017
Universiteit van Amsterdam The Urban Food Experience: Exploring Food and the City voltijd 30 15 Apr 2017
Universiteit van Amsterdam Architecture programme - Amsterdam/Rotterdam: Exploring Identity voltijd 30 15 Apr 2017
Universiteit van Amsterdam Pre-university Honours Programme - the Urban Toolkit: Exploring the City voltijd 25 15 Apr 2017
Universiteit van Amsterdam Sexuality, Culture and Society (Summer programme) voltijd 30 01 Mar 2017
Hogeschool Utrecht Master Fysiotherapie deeltijd 30

> vergelijk de opleidingen