Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Open dag/avond 's-Hertogenbosch Onderwijs
Fontys Hogescholen
Open dag/avond Nijmegen Onderwijs
Fontys Hogescholen
Open dag/avond Bergen op Zoom Onderwijs
Fontys Hogescholen
Open Avond 31 mei 2017 Arnhem (Voltijd)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogere Hotelschool Open Dag in Emmen
Stenden Hogeschool
Master Voorlichtingsavond Faculteit der Sociale Wetenschappen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Open dag/avond Rotterdam Onderwijs
Fontys Hogescholen
Open avond masteropleidingen
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Open dag/avond Eindhoven Sport
Fontys Hogescholen
Open dag/avond Tilburg Onderwijs
Fontys Hogescholen