Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Bachelorvoorlichting Bachelor Theologie joint degree PThU-VU Amsterdam
Protestantse Theologische Universiteit
Open avond Avans Academie Associate degrees
Avans Hogeschool
Open Huis Utrecht
Tilburg University
Open Dag
Universiteit Leiden
Hogere Hotelschool Open Dag
Stenden Hogeschool
Hogere Hotelschool Open Dag
Stenden Hogeschool
Bachelor open dag
Universiteit Utrecht
Open dag 4 maart
Hanzehogeschool Groningen
Hogere Hotelschool Open Dag in Emmen
Stenden Hogeschool
Masterdag
Universiteit Leiden